Integrated Management Information System (IMIS)
      Ministry of Drinking Water and Sanitation                               Ver 2.0                         Welcome, GUEST                                  
State Name: KARNATAKA, District Name: UDUPI , Block Name: UDUPI

Habitations with 50-75% population coverage other than Quality as on 01/04/2010

S. No.Block NamePanchayat NameVillage NameHabitation NameType of Contamination
1 UDUPIKOTAGILIYARVALAGINAMANENone
2 UDUPIIRODIBALKUDRUBHATRAKUDRUNone
3 UDUPIIRODIBALKUDRUHANGARAKATTENone
4 UDUPIIRODIBALKUDRUCHIPPIKATTENone
5 UDUPIVADDARSEBANNADIBANNADYNone
6 UDUPIVADDARSEKAVADIMANAMBALLINone
7 UDUPIVADDARSEKAVADIMOODUTOTANone
8 UDUPIYADTHADIYADTHADIBEEDINAMANENone
9 UDUPIHEGGUNJE33 SHIROORH.GUDDENone
10 UDUPIKADOORNADURNADURNone
11 UDUPIKADOORNADURHCNone
12 UDUPICHERKADICHERKADYHUTTINone
13 UDUPI38-KALTHURKENJOORSHANALANone
14 UDUPI38-KALTHURKENJOORGORATENone
15 UDUPI38-KALTHURKENJOORKALTHURBETTUNone
16 UDUPI38-KALTHURKENJOORBAKKARINone
17 UDUPI38-KALTHURKENJOORCHAPATHINone
18 UDUPI38-KALTHUR38-KALTHURSANTHEKATTENone
19 UDUPI38-KALTHUR38-KALTHURAAREBETTUNone
20 UDUPI38-KALTHUR38-KALTHURGULBINone
21 UDUPIKARJEHOSOORKELABETTUNone
22 UDUPIKARJEHOSOORKODANGALA (KUPPALA)None
23 UDUPIKARJEHOSOORDURGAPARAMESHWARI (MARIGUDI)None
24 UDUPIKARJEHALUVALLIBADABETTU (NAKKARADI)None
25 UDUPIKUNJALUNEELAVARKODIGUDDENone
26 UDUPIKUNJALUNEELAVARDEEPANAGUDDENone
27 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLIDODDABEEDUNone
28 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLIKAIYALU (KANAPADI)None
29 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLIHCNone
30 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLITHANDA STNone
31 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLIHEBBARABETTUNone
32 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLIBADAPETENone
33 UDUPIKUKKEHALLIKUKKEHALLIKUDUBIKERENone
34 UDUPIKUKKEHALLIBELLAMPALLIKUKKIKATTENone
35 UDUPIKUKKEHALLIBELLAMPALLIPUNCHURNone
36 UDUPIKUKKEHALLIBELLAMPALLITHANDA (KAMBLAMAJALU)None
37 UDUPIBAIRAMPALLI41 SHIRRORJ.C.SHIROORNone
38 UDUPIBAIRAMPALLIBELLARPADITHANDANone
39 UDUPIBAIRAMPALLIBELLARPADIHARIJANA COLONYNone
40 UDUPIHARADIHARADIKUDRUNone
41 UDUPIHARADIBAIKADYBARIKUDRUNone
42 UDUPIKALYANAPURATHONSE EASTNIDAMPALLINone
43 UDUPIKALYANAPURATHONSE EASTYEDABETTU (GUDIYA)None
44 UDUPIKEMMANNUPADUTHONSEGOLIBETTU (GUJJARBETTU)None
45 UDUPIKEMMANNUPADUTHONSEBALIGARAKUDRUNone
46 UDUPIKEMMANNUPADUTHONSETHIMMANNAKUDRUNone
47 UDUPITHENKANIDIYOORTHENKANIDIYOORTENKANIDIYOOR (ISHWARABAGAR)None
48 UDUPITHENKANIDIYOORTHENKANIDIYOORGARADIMAJALUNone
49 UDUPIBADAGABETTU (No.80)BADAGABETTU(No.80)ALAMBINone
50 UDUPIATHRADIATHRADIMADAGANone
51 UDUPIMANIPURAMANIPURADENDURNone
52 UDUPIALEVOORKORANGRAPADYKEMPTURNone
53 UDUPISHIRVASHIRVAMATTARNone
54 UDUPIINNANJEINNANJEHCNone
55 UDUPIKUTHYARUKUTHYARUARAMANENone
56 UDUPIKUTHYARUKUTHYARUTHANDANone
57 UDUPIKUTHYARU108 KALTHURPAYYARUNone
58 UDUPIKUTHYARU108 KALTHURSURYANAGARANone
59 UDUPIKUTHYARU108 KALTHURJYOTHINAGARNone
60 UDUPIMAJOORPADOORVOLAMARU (VOLDUR)None
61 UDUPIMAJOORPADOORKURKALNone
62 UDUPIMUDARANGADISANTHOORALAMBENone
63 UDUPIMUDARANGADISANTHOORCOCHILANone
64 UDUPIMUDARANGADISANTHOORHOIGEBAZARNone
65 UDUPIBADABADANADIKERENone
66 UDUPIBADABADAMOODABETTUNone
67 UDUPIBADABADAANNARANone
68 UDUPIBADABADATHANDANone
69 UDUPIYELLOORYELLURDEVASTANAKERENone
70 UDUPITENKATHEKAPUNDADUNone
12
DISCLAIMER
  Designed & Developed by NIC Copyright © 2009, Ministry of Drinking Water and Sanitation(MDWS)